Print Project

Ageas Asia

ได้รับเกียรติจาก Ageas Asia ให้พิมพ์ ออกแบบ และติดตั้ง Backdrop ขนาดใหญ่ พิมพ์และออกแบบคู่มือการประชุม และ ทำ Name badge พร้อมสายคล้อง

Diners

พิมพ์และออกแบบคู่มือการประชุม ซองจดหมาย และทำ Name badge พร้อมสายคล้อง

Asia-Tech

Asia-Tech พิมพ์คู่มือ Event Guide พร้อมเย็บเล่ม

Quotation

เกี่ยวกับเรา

เอส เจ พรินท์แอนด์แพ็ค

  • มีเครื่องจักรสำหรับการพิมพ์ในระบบดิจิตัล ออฟเซ็ต และ อิงค์เจ็ท มากกว่า 10 เครื่อง
  • มีประสบการณ์การทำธุรกิจสิ่งพิมพ์กว่า 18 ปี จึงสามารถเชื่อมั่น และมั่นใจในคำสัญญาของเรา
  • มีพนักงานมากกว่า 40 คน ที่มีทักษะการผลิตงานพิมพ์ให้ออกมามีคุณภาพ
  • ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากว่า 400 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน